Entreprenør

126

  • Gravning og jordflytning.
  • Støbning af fundamenter og grunde.
  • Kloak – nyt og renovering.
  • Omfangsdræn – pumpebrønde og faskiner.
  • Kælderrenovering – sænkning af kældergulv.
  • Regnvandsafledning – faskiner og bassiner.
  • Kloakarbejde udføres i samarbejde med aut. kloakmester.